Dokumentacja kolekcji

Bezpieczne Zbiory - Bezpieczne kolekcjeDokumentacja i katalogowanie kolekcji lub pojedynczych obiektów polega na dokładnym, zestandaryzowanym opisie poszczególnych przedmiotów. Opisy bibliograficzne są uzupełniane o ujawnione informacje proweniencyjne, stan zachowania, literaturę i inne cechy opracowywanych dzieł.

Wszystkim kolekcjonerom doradzamy w przygotowaniu dokumentacji, która jest szczególnie istotna w procesie zabezpieczania zbiorów. Kradzieże, uszkodzenia czy zaginięcia są niestety głównym zagrożeniem dla kolekcjonerów i ich pasji. Dlatego, aby można było uprawdopodobnić i udowodnić swoją własność, potrzebne są odpowiednie dokumenty. Problem udowodnienia praw własności jest szczególnie widoczny przy drukach, które w związku z masową produkcją mogą występować w wielu egzemplarzach. Aby te trudności zminimalizować, powstał program Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (NIMOZ) Bezpieczne Zbiory, Bezpieczne Kolekcje. Dokumentacja utworzona według przyjętych standardów jest podstawą rejestracji utraconego obiektu w policyjnej bazie danych oraz Krajowym rejestrze zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (skradzionezabytki.pl).

Jesteśmy zarejestrowanym partnerem tego programu i zgodnie z jego postanowieniami służymy doradztwem w samodzielnym przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji. W ramach naszych usług przygotowujemy dokumentację według standardów NIMOZ, wzbogacając ją o elementy mikrofotografii.

Share Button