Wywóz zabytków

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zmianami), wywóz za granicę Polski zabytków, bądź obiektów mogących uchodzić za zabytki, wymaga odpowiedniej dokumentacji.

Zgody na wywóz za  granicę wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (w niektórych przypadkach Bibliotekę Narodową) wymagają m.in.:
– oryginalne dzieła grafiki i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty: starsze niż 50 lat i o wartości większej niż 16 000 PLN;
– pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach rękopisy: starsze niż 50 lat i o wartości wyższej niż  4 000 PLN;
– pojedyncze lub znajdujące się w zbiorach książki: starsze niż 100 lat i o wartości wyższej niż 6 000 PLN;
– pojedyncze mapy drukowane i partytury: starsze niż 150 lat i o wartości wyższej niż 6000 PLN.

W innych przypadkach wywóz stały może odbyć się tylko przy udokumentowaniu wieku i wartości obiektu poprzez fakturę zakupu lub dokumenty WYCENY lub OCENY.

W ramach naszych usług przygotowujemy odpowiednie dokumenty WYCENY lub OCENY stanowiące podstawę do legalnego wywozu zabytków. Na potrzeby naszych klientów przygotowujemy również stosowane przy imporcie dokumenty WWOZU zabytków.

W przypadkach spornych, wynikających m.in. z nieprecyzyjnych zapisów dotyczących przedmiotów kolekcjonerskich objętych przy imporcie (również z krajów Unii Europejskiej) stawką VAT 8% i zastosowaniu przez organa celne stawki ogólnej 23%, przygotowujemy odpowiednią dokumentację obiektów, która ułatwia odzyskanie nadpłaconej należności.

 

Share Button